DKM Odpady

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy.
 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce prywatności.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — zwane „RODO”.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
 2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych w celu realizacji Umowy.
 3. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych, które to Klient powinien podać w celu złożenia zamówienia:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres dostawy kontenera,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. dane do faktury, w tym NIP (jeśli wymagane),
  6. oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
 2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Usługodawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności wykonania Umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 3. Usługodawca może gromadzić też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia — w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony internetowe, ilość spędzanego na każdej z nich czasu — w celach statystycznych.
 4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy, w celu marketingu swoich usług w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania Zamówienia.
 3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@dkm-odpady.pl lub na adres: DKM Property Sp. z o.o. Sp. k., ul. Syta 66A, 02-993 Warszawa.

Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług.

Bezpieczeństwo

 1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Przekazywanie i udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
  1. Klient wyrazi na to zgodę lub
  2. będzie to uzasadnione przepisami prawa, lub
  3. będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy, lub
  4. będzie to niezbędne w procesie windykacji.
 2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

Prawa Klientów

 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@dkm-odpady.pl lub na adres: DKM Property Sp. z o.o. Sp. k., ul. Syta 66A, 02-993 Warszawa.

Postanowienia dodatkowe

 1. Na stronie internetowej Usługodawcy mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Usługodawcy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Usługodawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: DKM Property Sp. z o.o. Sp. k., ul. Syta 66A, 02-993 Warszawa lub e-mailem: kontakt@dkm-odpady.pl.
 1. Wykorzystujemy pliki cookie w celu zwiększenia wydajności naszej witryny, zapewnienia niezbędnych funkcji, analizowania ruchu oraz personalizacji treści i reklam.
 2. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 3. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@dkm-odpady.pl.

Definicje poszczególnych plików cookie

 1. Niezbędne: Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 2. Statystyka: Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 3. Preferencje: Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
 4. Marketing: Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Kontakt

Dane kontaktowe

DKM Property Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Syta 66a
02-993 Warszawa
NIP: 951-232-15-22
BDO: 000037201
kontakt@dkm-odpady.pl